OPLYSNINGSPLIGT

​Som led i aftaleindgåelse behandler Tvilling VVS personoplysninger i form af navn, adresse, e-mail og telefonnummer, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen oplyse følgende:

Tvilling VVS er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

Tvilling VVS, Industriparken 9, 2750 Ballerup

Vi opbevarer dine personoplysninger som led i vores arbejde med udførelse af div. VVS arbejde m.m.

Vi opbevarer, som nævnt ovenfor, udelukkende almindelige oplysninger om dig.

Opbevaring/behandling sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendig for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af opgaven.

Dine personoplysninger kan eventuelt blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder, samt evt. rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan udføres.

Til brug ved overholdelse af aftalen med dig kan Tvilling VVS eventuelt indhente almindelige personoplysninger om dig f.eks. hos kommunale byggemyndigheder.

Tvilling VVS opbevarer/gemmer dine personoplysninger og dine personlige oplysninger fra arbejdets/sagens opstartsdato frem til arbejdets/sagens afslutningsdato. Derefter gemmes data i 5 år iht. Bogføringsloven, hvorefter data slettes.

I forhold til de personoplysninger Tvilling VVS  behandler om dig, har du efter databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder:

  • ​Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • ​Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • ​Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen samt til at gøre indsigelse mod denne.
  • ​Retten til dataportabilitet (transmittion af oplysninger).

Hvis du mener, at Tvilling VVS  ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, har du mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

​Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder samt mere om databeskyttelsesreglerne på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.​